Cijene

Istaknute cijene koje su vidljive prilikom registracije su veleprodajne (bez pdv-a) osim ako nije druga?ije navedeno (primjerice kod snienih proizvoda su istaknute neto cijene).

Dimenzije


Dimenzije proizvoda su napisane na na?in da prvo pie irina i duina, a zadnji broj u opisu je visina proizvoda.

Npr. "16cm x 11cm x 7cm"

Gdje su prve dvije dimenzije duina (16cm) i irina (11cm) proizvoda, dok je zadnja dimenzija visina (7cm).

Dimenzija proizvoda jo moe izgledati kao:

"20cm x 11,5cm", gdje je prvi broj promjer proizvoda, a drugi visina.

Pretraivanje


U polju moete traiti:

- ifru odre?enog proizvoda; npr. upisivanjem "KPP 010" (uz razmak izme?u slova i brojki)

- proizvode po imenu; npr. upisivanjem "podmeta?" ?e vam izbaciti sve artikle koji sadre tu rije?

- dijelove rije?i: npr. upisivanjem rije?i "koar" sustav pronalazi koarice, koare kao i sve ostale rije?i koje sadre rije? "koar".

Sortiranje pretraivanja


Ako Vam je na stranici prikazano vie proizvoda, moete ih poredati po cijeni, ifri proizvoda i EAN codu.

Kada odaberete kriterij sortiranja, odmah s desne strane se nalazi ikona koju kada odaberete, artikle sortira silazno ili uzlazno.

Slike

Na slici odre?enog artikla moe se nalaziti vie od jednog predmeta. To moe biti iz jednog od sljede?ih razloga:

- pakiranje je sastavljeno od vie komada (i to je navedeno u opisu artikla):

- postoji vie veli?ina artikla. Ako je to slu?aj, u opisu proizvoda je uvijek navedena dimenzija:

- postoji vie dezena ili boja odre?enog proizvoda pa su prikazane opcije (nastojimo to?no prikazati dostupnost svih dezena i boja, no ponekad ne stignemo sve aurirati):

Dostava

Dostavljamo na podru?ju Hrvatske (vidi izuzetke od dostave). Za dostave izvan Republike Hrvatske molimo da nas kontaktirate.

Izuzeci od dostave: Nemogu?e je dostaviti robu na Dugi otok, Mljet, ipan, Lastovo, irje, Zlarin, I, Molat i ostale manje otoke.

Koarica i naru?ivanje

Prilikom pravilne narudbe, pisat ?e vam ova poruka:

"Hvala na Vaoj narudbi.

Vaa narudba je uspjeno primljena!

E-mail s potvrdom je poslan na vau adresu:
"